Önemli Duyuru

Sempozyum tarihi Türk Tarih Kurumu'nun etkinlik takvimi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş olup 16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu