Hakkında

Adını bölgede çıkarılan gümüş madenlerinden alan Gümüşhane tarih boyunca hep bu yönüyle ön plana çıkarılmıştır. Ancak her ne kadar tarihte madenleriyle anılsa da tarihsel geçmişi itibariyle Gümüşhane birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu açıdan Gümüşhane’nin gizli kalmış ve göz ardı edilmiş değerlerinin de ortaya çıkarılması elzemdir. Gümüşhane’nin tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve değerlerini ortaya çıkarabilmek de ancak disiplinler arası çalışmalarla mümkün olabilecektir.

Bu sempozyumun amacı Gümüşhane ve çevresinin tarihine, coğrafyasına, sosyolojisine, edebiyatına ve felsefi değerlerine katkı sağlayarak şehir kültürünü ve belleği zenginleştirmek olacaktır.

 Sempozyuma katılarak değerli tespit ve bilgilerini paylaşacak bilim insanlarını Gümüşhane’de görmek bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.